Y Cynnig Gofal Plant ar gyfer Castell-nedd Port Talbot

30 awr o ofal plant ac addysg gynnar am ddim

Mae'r Cynnig Gofal Plant i Gymru'n darparu 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant am ddim ar gyfer plant 3 a 4 oed y mae eu rhieni'n gymwys ac yn gweithio, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Mae'r cynnig yn cynnwys cyfuniad o'r ddarpariaeth Meithrin Cyfnod Sylfaen bresennol (sydd ar gael i bob plentyn 3 a 4 oed) a gofal plant ychwanegol a ariennir. 

Bydd y cynnig ar gael i blant o’r tymor ar ôl iddynt droi'n dair blwydd oed nes y mis Medi ar ôl iddynt droi'n bedair blwydd oed pan fyddant yn derbyn addysg llawn amser.

Caiff yr holl geisiadau am y Cynnig Gofal Plant eu prosesu gan Dîm Cynnig Gofal Plant Cyngor Castell-nedd Port Talbot.