Dechrau’n Deg

Dechrau’n DegFlying Start Logo

Mae Dechrau’n Deg yn Rhaglen y Blynyddoedd Cynnar a Ariennir gan y Llywodraeth i deuluoedd plant o dan 4 oed—gan gynnwys mannau cylchoedd chwarae i blant 2-3 oed am 2½ y dydd, 5 niwrnod yr wythnos.

Yn yr adran hon gallwch gael gwybod am:

 • Fideo Dechrau’n Deg
  Dyma fideo byr sy’n dangos holl rannau gwahanol Dechrau’n Deg yn CNPT a’r gwaith mae’n ei wneud yn y sir.
 • Grwpiau Dechrau’n Deg
  Grwpiau Dechrau’n Deg Nod y dudalen hon yw rhoi’r diweddaraf i chi am y grwpiau Dechrau’n Deg a gynhelir yng Nghastell-nedd Port Talbot. Os na allwch ddod o hyd i’r hyn rydych yn chwilio amdano neu os oes gennych gwestiwn Dechrau’n Deg, ffoniwch y Tîm Dechrau’n Deg ar 01639 873026.
 • Ardaloedd Dechrau'n Deg
  Mae'r dudalen hon yn rhoi manylion am yr ardaloedd a'r codau post sy'n gymwys i gael Dechrau'n Deg
 • Gwybodaeth am Dechrau'n Deg
  Am wybod mwy am beth mae Dechrau'n Deg yn ei wneud a beth maent yn ei drefnu? Wel, dyma chi...manylion am Dechrau'n Deg i'w cael yma.

CNPT Dechrau'n Deg - 01639 873026